EN

Powder to the People is the title for a long term research into the role that industrial food additives could play in domestic kitchens.

The food industry’s legit goal is to make profit. For this they invest in research. Innovation takes place if it can save costs or sell better. Since the industrial revolution, the accumulated innovations have drifted the industrial kitchen so far from the home-cooking-kitchen, that unschooled cooks no longer understand what it takes to produce processed foods. And the food industry saw no interest in educating consumers to understand what was happening. This has created a mutual state of mistrust and misunderstanding. By now, it seems impossible to have a normal conversation on development and production of food. However, if we plan to feed 3 billion more people in 2050, we might need to consider the use of some kinds of advanced technologies in our food system and culture. The potentials of industrial food processes are too important to be left to hypochondric American parents and molecular chefs with a fetish for circus foods.

As engineers, thinkers and food fanatics, Eat Art Collective sees a future where semi-industrial food production play an important part in feeding the planet. If we, the people, can make our own educated choices in the longevity of our bread, the volume of our chicken, the nutritional value of our rice and the price of our taste, then the overal effect on the planet might surprise us all.

As artists, we are a critical party outside the shared battlefield of industry, consumer and government. In a time where we trust Youtube more than doctors, friends more than magazines and most of all value our gut feeling more than industry leaders, it is hard to find support for well-considered shades of gray. It seems only more articles and journals will not solve the problem. By creating opportunities for people to get their hands dirty and convince themselves, we create places of transformation that can be petri-dishes for public debate. We opt for a method of research in which we actively involve people during the development, pursuing a mix of indigenous and scientific knowledge, but also aware that failing in public makes us human and thus more trustworthy. By mixing information, criticism and personal experience, we lay a foundation for opinions that have shades of gray and can still resist the tidal wave of public opinion.

We invite all possibles partners and anyone interested in collaborations on this mission to contact us through info@eatartcollective.nl.

Lots of text. Feel like some action? Join us at one of the next PROEVEN#!

Photos by Anouk Bouten.

NL

Powder to the People is een doorlopend onderzoeksproject waar de rol die industriele voedingsadditieven en technieken kunnen spelen in de huishoudelijke keuken centraal staat. Als de toekomst een duurzaam voedselsysteem nodig heeft, welke rol kan de voedingsindustrie daarin spelen? Wij geloven dat het democratiseren van praktische kennis uit de industrie bijdraagt een een gezonde discussie. Laat ons zelf maar kiezen welke additieven we gebruiken voor ons eigen welzijn en dat van onze omgeving.

Bedrijven in de voedingsindustrie hebben, net als alle andere bedrijven, als belangrijkste doel om winst te maken. Zouden ze dit niet doen, dan houden ze als snel op te bestaan. Hiervoor investeren ze in onderzoek. Innovatie vindt enkel plaats als het kosten kan besparen of verkoop bevordert. Met de opeenstapeling van innovaties sinds de industriële revolutie is de industriële keuken zo ver van de huishoudelijke keuken af komen te staan, dat ongeschoolde koks geen idee hebben hoe bewerkte voedingswaren (“gerechten”) gemaakt worden. De voedingsindustrie heeft er ook lang geen meerwaarde in gezien om hun klanten hierin te onderwijzen. Dit heeft geleid tot een wederzijdse verhouding van wantrouwen en misverstanden. Het is nmiddels haast onmogelijk om nog een neutraal gesprek over de productie en ontwikkeling van eten te voeren. Echter, als we in 2050 3 miljard mensen gaan voeden, dan zullen we gezamenlijk de toepassingen van geavanceerde technologie in ons voedselsysteem en onze voedselcultuur moeten overwegen. De mogelijkheden die industriële technieken ons bieden zijn te belangrijk om over te laten aan hypochondrische Amerikaanse ouders en moleculaire chefs met een fetish voor luchtkastelen.

Als ingenieurs, denkers en foodies, zien we met Eat Art Collective een toekomst voor ons waar (semi-)industriële voedselprodcutie en bijbehorende logistiek een belangrijke rol spelen in het voeden van de wereld op een duurzame manier. Als wij, de mensen, onze eigen onderbouwde keuzes kunnen maken in de houdbaarheid van ons brood, het volume van onze kip, de voedingswaarde van de rijst en het prijskaartje van onze smaak, dan zou het wereldwijde effect daarvan ons wel eens kunnen verbazen.

Als kunstenaars, kunnen we een kritische positie zoeken die zich buiten de directe machtsdriehoek van industrie, consument en overheid begeeft. In een tijd waarin we Youtube meer vertrouwen de huisarts, vrienden meer dan vaktijdschriften en vooral ons gevoel meer dan woordvoerders van de industrie, is het moeilijk om gehoor te vinden voor standpunten met een theoritische onderbouwing. Met alleen meer artikelen en geverifieerde onderzoeksrapporten gaan we niemand overtuigen. Door mogelijkheden te creëeren waar mensen zelf aan de slag kunnen om zich te overtuigen, scheppen we plekken waar plaats is voor twijfel en verandering van standpunten, broedplaatsen voor een breder maatschappelijk debat. Wij stellen een onderzoeksmethode voor waar we gedurende het hele traject mensen actief betrekken om zo een mix van huishoudelijke en wetenschappelijke kennis te maken. Hiermee worden we geen onfeilbaar instituut, maar eerder een speelterrein waar publieklijk vallen en opstaan bij het proces horen om vertrouwen te winnen. Met een mix van informatie, kritiek en praktische ervaring, stimuleren we standpunten die genuanceerd zijn en tòch bestand tegen maatschappelijke onrust.

We nodigen alle mogelijke spelers en geïnteresseerden in samenwerking rond dit thema uit om contact met ons op te nemen via info@eatartcollective.nl.

Een lange tekst. Tijd voor actie? Doe dan mee aan de volgende PROEVEN#!

Written by kompaan

1 Comment

Cateringa & Kompanen | ExxxPROEVEN

[…] In the upcoming episodes, known as the ExxxPROEVEN, we invite you to investigate the potentials of typical non-domestic food additives in the domestic kitchen with us. Each evening we focus on a range of functional additives or deconstruct well-known processed products into their industrial components. We see it as a playground for hands-on-experience with food additives, where we learn as much from bumping our head as we do from online information and research partners.These evenings are a vital part of our ongoing research Powder to the People. […]

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *